teamelite

Om team elite

team elites formål

team elite er et aktivt samarbejde mellem erhvervslivet, kommunen og eliteidrætten i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vores målsætning er at give eliteidrætten i kommunen de bedste muligheder for at nå til tops - nationalt og internationalt. Udover at fremme idrætten i kommunen, vil vores sponsorer også opnå en værdifuld markedsføring samtidig med at Lyngby-Taarbæk Kommune vil få et positivt renommé.

team elites organisation

team elite blev stiftet ved den stiftende generalforsamling d. 25. marts 2004. Født formand for foreningen er Borgmesteren i Lyngby-Taarbæk Kommune. Herudover besidder en repræsentant fra den lokale presse en plads i bestyrelsen. Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk (F.I.L.) har desuden 2 pladser i bestyrelsen.

Den nuværende bestyrelse har følgende medlemmer:

Formand: Borgmester Sofia Osmani
Næstformand: Jesper I. Mogensen, DOMUS Arkitekter
Medlem: Peter Trostmann, Det Grønne Område
Medlem: Anders Ravn Sørensen, F.I.L.
Medlem: Anni Frisk Carlsen, F.I.L.
Medlem: Reiner Modest, Modest Sport
Suppleant: Claus Christensen, Skjern Bank
Suppleant: Vakant

team elites idégrundlag

Konceptet om at starte foreninger, der har til formål at støtte eliteidrætten i en specifik kommune, dukkede først op i provinsbyerne i Jylland. Hensigten med foreningerne var at etablere eliteidrætten i byen og derved sætte kommunen på landkortet som en attraktiv og moderne by at bo i. I sidste ende vil den positive ’branding’ af kommunen både gavne erhvervslivet, kommunen og ikke mindst idrætslivet i bred forstand.

team elite – Lyngby Taarbæk’ blev stiftet et par år efter at eliteidrætten i Lyngby-Taarbæk Kommune oplevede stor modgang med to store eliteklubbers konkurs til følge. Dette er bl.a. en af grundene til, at team elite blev stiftet – for at sikre idrætten i kommunen mod en gentagelse af denne sørgelige begivenhed.

Det er team elites mål at skabe et bredt samarbejde mellem erhvervslivet og idrætten og at formidle støtten ud til de idrætsudøvere, der har de største behov.

Links:te-logo-mini

team elite medlemmer